Leasing nieruchomości

Leasing jest formą finansowania inwestycji, która doskonale sprawdza się w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm. Zacznijmy jednak od tego, czym jest leasing. Otóż zgodnie z zasadami leasingu jeden z podmiotów nabywa pewną rzecz a następnie oddaje ją w użytek innemu podmiotowi, który takowej rzeczy potrzebuje. W zamian drugi podmiot zwany leasingobiorcą płaci pierwszemu (leasingodawcy) raty leasingu. Istnieje również możliwość wykupu przedmiotu leasingu na własność po upływie umowy leasingowej.

Leasing nieruchomości komercyjnych
Doskonałym przykładem jest leasing nieruchomości komercyjnych. Opisująca leasing nieruchomości definicja jest podobna do ogólnej definicji leasingu. Po prostu przedmiotem leasingu w takim wypadku są nieruchomości komercyjne. W zależności od typu leasingu może on nieść ze sobą określone korzyści zarówno dla leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Tego typu leasing obejmuje finansowanie nieruchomości komercyjnych i z powodzeniem może być wykorzystywany przez takie podmioty jak firmy (spółki wszelkiego rodzaju), przedsiębiorstwa czy też osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Przedmiot leasingu
Powstaje, zatem pytanie, co może być przedmiotem leasingu nieruchomości komercyjnych? W przypadku tego rodzaju leasingu mamy bardzo szerokie pole do popisu. Przedmiotem leasingu mogą być budynki a także lokale biurowe. Oprócz tego w leasing można wziąć również lokale i budynki handlowe oraz usługowe. Leasing nieruchomości zapewnia również dostęp do takich obiektów jak magazyny, hale produkcyjne i tym podobne. Jednym słowem przedmiotem leasingu mogą być wszystkie nieruchomości zbudowane lub budowane mające przeznaczenie komercyjne.

Rodzaje leasingu
Leasing nieruchomości można podzielić na kilka zasadniczych rodzajów. I tak mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym czy też leasingiem finansom. Szczególnym rodzajem leasingu, o którym warto również wspomnieć jest leasing zwrotny nieruchomości. Na koniec nie można zapomnieć o najmie długoterminowym. Wszystkie te rodzaje leasingu mają swoje wady i zalety. Pasują one również do określonych sytuacji, w których znajdują się podmioty chcące z takiej opcji skorzystać. Wybór konkretnej formy leasingu jest zazwyczaj podyktowany indywidualnymi kryteriami dotyczącymi poszczególnego podmiotu, ale również danej inwestycji.

Korzyści płynące z leasingu nieruchomości
Popularność formy pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji, jaką jest leasing nieruchomości nie bierze się z powietrza. Przemawiają za nim określone korzyści, jakie są udziałem podmiotów zainteresowanych. Przede wszystkim jest to alternatywa dla kredytów bankowych. Wielu firmom trudno uzyskać kredyt na zakup określonej nieruchomości. Kredyt dla firm leasingowy jest dużo łatwiej dostępny, dlatego też firmy mogą kupować, a następnie udostępniać nieruchomości zarabiając przy tym całkiem spore pieniądze. Wymiernymi korzyściami dla leasingobiorcy jest łatwy dostęp do nieruchomości, możliwość indywidualnego ustalenia warunków leasingu czy też wybór waluty leasingu. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie podatkowe związane z ratami leasingu. Poza wymienionymi wyżej istnieje jeszcze wiele innych cech tego typu rozwiązania świadczących na jego korzyść.

Podsumowanie
Analizując powyższe akapity można śmiało stwierdzić, że leasing nieruchomości to doskonałe rozwiązanie dla firm i przedsiębiorców, którzy potrzebują środków finansowych. Dostępność oraz szybkie załatwianie formalności pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści płynących z leasingu. Indywidualne podejście do klientów oraz inwestycji również jest cechą takiego rozwiązania. Dzięki różnorodności ofert leasing nieruchomości od momentu swojego debiutu na polskim rynku stał się jednym z ważnych elementów pozwalającym na inwestycje i rozwój firm oraz przedsiębiorstw.

Liczba komentarzy: 1 dla “Leasing nieruchomości”

  1. pg0965 pisze:

    Ktore firmy leasingowe w Polsce oferuja leasing nieruchomosci konsumencki????

A co Ty sądzisz o leasingu nieruchomości? Podziel się opinią: