Leasing nieruchomości a podatki

Ważnym tematem w kontekście wszelakich inwestycji jest oczywiście podatek. Nie inaczej jest, jeżeli chodzi o leasing nieruchomości. Leasing jest atrakcyjną formą finansowania ze względu na jeden fakt dotyczący właśnie podatków. Istnieje, bowiem możliwość wliczenia przez leasingobiorcę rat leasingowych płaconych, co miesiąc leasingodawcy w koszty osiągania przychodu. W takim wypadku istnieje możliwość odliczenia takich rat od podatku. Dla każdej firmy jest to atrakcyjna perspektywa. Im mniejszy podatek do zapłaty tym większy zysk. Biorąc pod uwagę tego rodzaju finanse leasing nieruchomości może być naprawdę opłacalny.

W kontekście podatków rodzi się pytanie jak wygląda kwestia taka jak leasing nieruchomości a VAT? Okazuje się, że czynność wykonywana przez leasingodawcę na gruncie leasingu operacyjnego i finansowego podlega opodatkowaniu VAT. Jednak umowa leasingu może być traktowana dwojako w kontekście podatku VAT. W pierwszym przypadku może to być dostawa towaru a w drugim świadczenie usługi.

W zależności od precyzyjnych ustaleń umowy, która opisuje leasing nieruchomości podatki takie jak VAT będą musiały być opłacone z góry za cały okres trwania umowy lub też będzie można je rozłożyć (podatkiem VAT będzie obciążona każda kolejna rata leasingowa). Ostatecznie forma spłaty podatku zależy od tego, jaki rodzaj leasingu został wybrany przez leasingodawcę i leasingobiorcę. Tak czy inaczej leasing nieruchomości może być atrakcyjny nie tylko pod względem korzyści finansowych płynących z na przykład uwolnienia zamrożonych środków, ale również w kontekście opodatkowania.

A co Ty sądzisz o leasingu nieruchomości? Podziel się opinią: