Przedmiot leasingu

Dzięki leasingowi nieruchomości możemy sfinansować zakup, budowę bądź rozbudowę już istniejącej nieruchomości komercyjnej. Leasing nieruchomości mieszkalnych jest na razie w fazie projektów ustawodawczych. Nie oznacza to, że wkrótce również nie stanie się faktem. Wróćmy jednak do tematu głównego to znaczy do pytania, co może być przedmiotem leasingu nieruchomości?

Jak się okazuje istnieje cały szereg nieruchomości, które można użytkować na zasadzie leasingu. Mogą to być budynki i lokale biurowe a także budynki handlowe i usługowe. Idąc dalej warto wymienić również lokale użytkowe, nieruchomości przemysłowe, magazyny i hale produkcyjne, centra ekspozycyjne, centra logistyczne, salony samochodowe oraz sieci hoteli i szpitale. Jak zatem widać istnieje ogromne pole do popisu dla firm i przedsiębiorstw zainteresowanych tą formą pozyskiwania nieruchomości dla celów prowadzenia swojej działalności.

Przedmiot leasingu nieruchomości mogą stanowić nieruchomości komercyjne już istniejące jak i te będące w fazie projektów inwestorskich. Leasing nieruchomości w praktyce pozwala na zrefinansowanie nakładów poniesionych w związku z już wybudowaną nieruchomością. Jeszcze jakiś czas temu taka forma finansowania inwestycji była zarezerwowana dla dużych i średnich przedsiębiorstw czy też firm. Jednak rozwój rynku spowodował, że obecnie jest to opcja dostępna dla niemal każdego podmiotu gospodarczego.

Pozyskane poprzez leasing nieruchomości komercyjne stanowić mogą o przyszłej sile firmy. Dla wielu podmiotów tego typu rozwiązanie jest o wiele bardziej atrakcyjne niż rożnego rodzaju kredyty dostępne w bankach czy też tym podobnych instytucjach finansowych.

A co Ty sądzisz o leasingu nieruchomości? Podziel się opinią: